Vai pastāv kredītu pārmantošana?

EIROPiesakoties un saņemot mantojumu iespējams tikt ne tikai pie īpašuma, kuru novēlējis kāds tuvinieks, bet arī pie kredītsaistībām, par kurām pat iespējams iepriekš neesat zinājis. Līdz ar īpašumu tiek pārmantotas arī kredītsaistības, kurās bijis iesaistīts konkrētais īpašums.

Mūsdienās ir izstrādātas metodes, ar kuru palīdzību pasargāt savus tuviniekus no nepatīkamu kredītsaistību saņemšanas pārmantošanas ceļā. Viena no šīm metodēm ir kredīta apdrošināšana jeb kredītņēmēja dzīvības apdrošināšana, kas paredz, kredīta dzēšanu, iestājoties apdrošināšanā minētajiem gadījumiem. Lai kredīts netiktu pārmantots par apdrošināšanu būtu vērts padomāt jau laicīgi, līdz ar kredīta noformēšanu, taču ja to neesat izdarījis, apdrošināties iespējams arī vēlāk.

Apdrošināšanas iemaksas gan rada papildus ikmēneša izdevumus, taču salīdzinot apdrošinātāju piedāvājumus un izvēloties izdevīgāko variantu, apdrošināšanas iemaksa varētu būt vien daži eiro, turklāt iestājoties apdrošināšanas gadījumam, nenotiktu kredītu pārmantošana.

Domas par nākotni ir viens no atbildīgas aizņemšanas pamatnoteikumiem, taču parūpējoties par to, lai jūsu kredītsaistības netiktu pārmantotas, jūs domājat daudz plašāk un rūpējaties ne tikai par savu bet arī tuvinieku nākotni, vai drīzāk neradāt tiem, sarežģījumus un finansiālas problēmas.

Vairāki kredītu izsniedzēji piedāvā noformēt kredītu apdrošināšanu jau kredīta noformēšanas brīdī, turklāt piedāvājums mēdz ietvert apdrošināšanas maksājumu samazināšanos, samazinoties aizdevuma apjomam, jeb iespēju ar katru mēnesi maksāt arvien mazāku apdrošināšanas summu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *