Uzkrāt naudu tik, cik spējat

Eiro banknotesLaika gaitā veidotais uzkrājums Tev kalpos par papildinājumu valsts garantētajai pensijai. Visiem zināms, ka valsts garantētā pensija ir diezgan niecīga, tieši tāpēc 3. pensiju līmenis ir izveidots. Tas ļauj iedzīvotājiem uzkrāt naudu tik daudz, cik paši ir spējīgi un cik vien vēlās. Privātā labprātīgā pensiju shēma jeb pensiju 3. līmenis sāka darboties 1998. gadā, kas dod Tev iespēju brīvprātīgi veidot papildu uzkrājumus savai valsts garantētajai pensiju 1. un 2. līmeņa pensijai. Naudas summa, ko Jūsu darba devējs vai Jūs varat regulāri iemaksāt pensiju fondā, tiek ieguldīta dažādos vērtspapīros, un atkarībā no izvēlētās ieguldījumu stratēģijas, vispārējās situācijas finanšu tirgos, kā arī līdzekļu pārvaldītāja darbības, nodrošina atbilstošu peļņu ilgtermiņā vai īsā laika posmā. Katrs ieguldījums ir unikāls un pastāv neliels risks, ka ieguldījums varētu neizdoties, taču tieši tāpēc bankās strādā riska analītiķi, kas pārliecinās par to, ka neizdevīgas 3. pensiju fonda līdzekļu ieguldījuma gadījumā tiks zaudēti pēc iespējas mazāk finanšu līdzekļi. Investori ir kā video spēļu spēlmaņi, kuri dara visu iespējamo, lai pavairotu naudu. Pastāv divu veidu privātie pensiju fondi. Uzņēmumu darbiniekiem ir slēgtie pensiju fondi, kas paredzēti fondu dibinātāju darbiniekiem, un atklātie, par kuru dalībniekiem var kļūt jebkura privātpersona tieši vai ar darba devēja starpniecību. Likums paredz, ka tiesības veidot privātos fondus ir Latvijas komercbankām, kurām ir tiesības pieņemt fizisko personu noguldījumus, apdrošināšanas sabiedrībām, kurām ir tiesības uz dzīvības apdrošināšanu, kā arī juridiskajām personām. Privātie pensiju fondi iemaksāto naudu iegulda, ar mērķi ne vien saglabāt, bet arī vairot uzkrājumu vērtību ilgā laika termiņā.Kad darba devējs veic iemaksas privātajā pensiju fondā Tavā labā, viņam ir tiesības uz visiem likumdošanā paredzētajiem sociālā, iedzīvotāju ienākuma un uzņēmuma ienākuma nodokļu atvieglojumiem. Neskatoties uz to Jums vienmēr ir iespēja interesēties un uzzināt par sava pensiju fonda uzkrājumu un tā apgrozījumu. 3. pensiju līmenis ir pilnībā brīvprātīgs uzkrājuma veids, kas lielā mērā Jums palīdzēs uzlabot savu dzīvi nākotnē.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *