Noguldījumi

Noguldījums ir naudas glabāšana kredītiestādē uz noteiktu vai nenoteiktu laiku ar procentiem.

Ir trīs noguldījumu veidi – pieprasījuma jeb beztermiņa, termiņnoguldījumi un krājnoguldījumi. Beztermiņa noguldījumus klients var izņemt no bankas jebkurā laikā, taču banka šo naudu nevar izsniegt ilgtermiņa kredītos (tā iemesla dēļ, ka klients jebkurā laikā var pieprasīt izmaksāt savu noguldījumu). Citiem vārdiem runājot, bankas šo naudu nevar izmantot un pelnīt naudu ar to, tāpēc pieprasījuma noguldījumu procentu likmes ir nelielas.

Termiņnoguldījums ir noguldījums uz noteiktu laiku, to var izņemt, 7-10 dienas iepriekš brīdinot banku, bet, ja klients to vēlas izņemt ātrāk, kā noteiktajā laikā, viņš zaudē iekrātos procentus. Termiņnoguldījums ir noguldījums uz nenoteiktu laiku. Tā izņemšana arī ir jāpiesaka, taču klients zaudē prasījuma tiesības pret banku, ja ar noguldījumu 60 gadu laikā nav veikti nekādi darījumi.

Krājnoguldījums dod tiesības palielināt noguldījuma summu

Procentu likmes ir dažādas: ja bankām nepieciešami līdzekļi, procentu likmes ir lielākas. Jo ilgāks noguldījuma termiņš, jo procenti ir augstāki. Jo noguldījumi ir jāizmaksā retāk, jo procentu likmes ir augstākas. Ja naudas piedāvājums ir liels, noguldījumu procenti ir zemāki.

Izšķir vienkāršo un salikto procentu likmi

Noguldījumus ietekmē inflācija, tāpēc izšķir nominālo noguldījumu likmi (procenti, ko maksā banka) un reālo noguldījumu likmi(starpība starp nominālo noguldījuma likmi un inflācijas tempu).