Kapitāla riska fondi uzņēmējiem

Kapitāla riska fondi uzņēmējiem palīdz, piedāvājot tiem investīcijas. Vai tas ir izdevīgi uzņēmumam? Vai tas ir izdevīgi investoram? Kur tiekas investori ar uzņēmējiem?

Riska kapitāls ir ilgtermiņa investīcija uzņēmuma pašu kapitālā ar mērķi veicināt uzņēmuma vērtības pieaugumu, straujāku izaugsmi un attīstību.

Ar ko šis finansējuma veids atšķiras no bankas aizdevuma? Saņemot bankas aizdevumu, Tev ir jābūt pietiekamam nodrošinājumam. Turklāt jāatmaksā aizdevuma pamatsumma un jāveic procentu maksājumi, neņemot vērā Tava biznesa attīstības virzību. Riska kapitāla investora ieguldījuma ienesīgums ir tieši atkarīgs no uzņēmuma veiksmīgas darbības un rentabilitātes.

Lai veicinātu riska kapitāla nozares attīstību Latvijā, seši uzņēmumi, kas darbojas riska kapitāla nozarē Latvijā (Baltcap Management Latvia, EKO Investors, Hanseatic Capital Latvia, NCH Advisors INC., Norvēģijas – Latvijas uzņēmējdarbības attīstības fonds un Small Enterprise Assistance Funds) sadarbībā ar Latvijas Attīstības aģentūru nodibinājuši sabiedrisko organizāciju Latvijas Riska kapitāla asociācija (LVCA). Pēc Asociācijas mājaslapā teiktā, riska kapitāla fonds, investējot naudas līdzekļus uzņēmumā, kļūst par tā līdzīpašnieku. Šajā brīdī tas uzņemas daļu no uzņēmējdarbības riska, tomēr arī sagaidot paaugstinātajam riskam atbilstošu atdevi. Fonds, tāpat kā pārējie līdzīpašnieki, ir tieši ieinteresēts uzņēmuma vērtības pieaugumā. Papildus finanšu ieguldījumam kapitāla riska fonds nodod uzņēmumam arī sava fonda pieredzi, zināšanas un sakarus. Tas ir biznesa partneris, ar kuru Tu sava uzņēmuma darbības laikā esi saistīts gan pozitīvas, gan negatīvas attīstības gadījumā.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *