Kas ir finanšu instrumenti

Finanšu instrumenti ir:

1) pārvedamie vērtspapīri;

2) ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un citi pārvedamie vērtspapīri, kas apliecina līdzdalību šādos fondos vai tiem pielīdzināmos kopējo ieguldījumu uzņēmumos;

3) naudas tirgus instrumenti — īstermiņa (kuru dzēšanas termiņš ir īsāks par 12 mēnešiem) parāda instrumenti (parādzīmes, noguldījumu sertifikāti, komercsabiedrību emitēti īstermiņa parāda instrumenti) un citi instrumenti, kas tiek tirgoti naudas tirgos;

4) atvasinātie instrumenti:

  1. a) iespējas līgumi, nākotnes līgumi, mijmaiņas līgumi, procentu likmes nākotnes līgumi un jebkādi citi atvasinātie līgumi, kuri saistīti ar vērtspapīriem, valūtām, ar procentu likmēm, ienesīgumu vai citiem atvasinātajiem instrumentiem, finanšu indeksiem vai finansiāliem pasākumiem un kuru nosacījumi paredz norēķinus naudā vai citos finanšu instrumentos,
  2. b) iespējas līgumi, nākotnes līgumi, mijmaiņas līgumi, procentu likmes nākotnes līgumi un jebkādi citi atvasinātie līgumi, kuri saistīti ar precēm un kuru nosacījumi paredz norēķinus naudā vai iespēju norēķināties naudā,
  3. c) iespējas līgumi, nākotnes līgumi, mijmaiņas līgumi un jebkādi citi atvasinātie līgumi, kuri saistīti ar precēm un kuru nosacījumi paredz norēķinus ar preces fizisku piegādi, ja tos tirgo regulētajā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā,
  4. d) atvasinātie kredītriska nodošanas instrumenti,
  5. e) finanšu līgumi par starpību,
  6. f) iespējas līgumi, nākotnes līgumi, mijmaiņas līgumi, procentu likmes nākotnes līgumi un jebkādi citi atvasinātie līgumi, kuri saistīti ar klimatiskajām izmaiņām, kravas vedmaksas likmēm, piesārņojuma tiesībām, inflācijas līmeni vai citiem oficiāliem ekonomikas statistikas datiem un kuru nosacījumi paredz norēķinus naudā vai iespēju norēķināties naudā, kā arī jebkādi citi atvasinātie līgumi, kas saistīti ar aktīviem, tiesībām, saistībām un indeksiem,
  7. g) valūtas tirdzniecības darījumi, kuriem piemīt atvasināto finanšu instrumentu īpašības.

Svarīgākie naudas tirgus finanšu instrumenti: vekseļi, maksājuma uzdevumi, čeki, valsts parādzīmes, īstermiņa noguldījumi, tostarp depozītu sertifikāti, spotdarījumi jeb tūlītēji darījumi, Latvijas Bankas lombarda kredīti, citi īstermiņa rakstura finanšu instrumenti.

Tirgošanās ar finanšu instrumentiem var notikt gan ar brokeru starpniecību, gan interneta platformās finanšu instrumentu tirdzniecībai. Interneta platformas sniedz iespēju patstāvīgi, izmantojot interneta starpniecību, tirgot finanšu instrumentus dažādos pasaules finanšu tirgos. Platformas pieejamas arī lejupielādējamu programmu veidā.