Finanšu instrumenti

Finanšu instrumentu tirgus likuma 1. panta 1. punktā definēta termina ‘finanšu instruments’ nozīme: „finanšu instrumenti — vienošanās, kas vienlaikus vienai personai rada finanšu aktīvus, bet citai personai — finanšu saistības vai kapitāla vērtspapīrus”. Ļoti izsmeļoša un saprotama informācija atrodama FKTK (Finanšu un kapitāla tirgus komisija) mājaslapas sadaļā Klientu skolas. Tajā min, ka finanšu instrumenti var būt tādi, kas iekļauti tirdzniecībai regulētā tirgū (tātad biržā), un tādi, kas nav iekļauti tirdzniecībā biržā. Vikipēdijā termins skaidrots šādi: „Finanšu instruments ir jebkāds tirgojams aktīvs, nauda, īpašums vai īpašuma tiesības, vai līguma tiesības saņemt vai nodot naudu vai kādu finanšu instrumentu. Finanšu instrumenti, kuru dzēšanas termiņš ir ne lielāks par vienu gadu, tiek saukti par naudas tirgus instrumentiem. Finanšu instrumenti, kuru dzēšanas termiņš ir lielāks par vienu gadu, tiek saukti par kapitāla tirgus instrumentiem”.

Kāpēc mums jāzina par finanšu instrumentiem? Finanšu instrumentu daudzveidība ļauj izvēlēties sev piemērotāko ieguldījumu veidu.

Turpmāk vispārīgā veidā nosaukti tādi finanšu instrumenti, uz kuru darbību attiecas Finanšu instrumentu tirgus likums. Sīkāku informāciju var iegūt.