Eiropas Savienības fondu ieguldījums Latvijas attīstībā

Pirmkārt, runājot par Eiropas Savienības finanšu palīglīdzekļiem tās dalībvalstīm, ir svarīgi apzināties, ka Eiropas Savienības fondu nauda ir arī Latvijas nodokļu maksātāju nauda, jo Latvija izdara noteiktas iemaksas ES kopējā budžetā.

Kā Eiropas nauda ietekmējusi ikdienas dzīvi no 2007. līdz 2013. gadam? Šajā laikā Eiropas Savienības fondi atbalstījuši ap 6000 projektu:

12 milj. eiro ir bijuši ieguldīti, lai uzlabtu onkoloģijas slimnieku ārstēšanu, 18 miljoni izmantoti kultūras un izglītības centru attīstībai, 1000 uzņēmumi attīstījušies biznesa inkubatoros. 145 000 bezdarbnieku pārkvalificējušies, ir atjaunoti ceļi un veloceliņi. Arī nākamajos gados Latvija saņems 4 reizes vairāk naudas, nekā pati iemaksā. Saskaņā ar ES daudzgadu finanšu ietvaru no 2014. līdz 2020. gadam Latvija saņēmusi 4,4 miljardus eiro. Tas nozīmē, ka Latvija ir 4. lielākā neto saņēmēja starp visām ES dalībvalstīm, un uz katru iedzīvotāju no ES budžeta saņemsim apmēram 3000 eiro. Tiks attīstīti autoceļi, dzelzceļi, radītas 2500 jaunas darbavietas, uzlabota veselības aprūpes, 38 000 jauniešu saņems Latvijas darba tirgum atbilstošu izglītību un 82% mājsaimniecību būs pieejams internets ar ātrumu vismaz 30 megabiti sekundē.

Projektu iesniedzēju un finansējuma saņēmēju tiešo apkalpošanu, tai skaitā projektu atlasi, līgumu noslēgšanu un konsultāciju darbu veic Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, bet ES fondu vadošās iestādes funkcijas pienākas Finanšu ministrijai, kas atbild par fondu vadību un īstenošanu.

Noderīga informācija: esfondi.lveuropa.eu vai meklējiet internetā.