Kas ir kredīta apdrošināšana?

Ņemot vērā, ka gandrīz katram strādājošam vai citādi nodarbinātam Latvijas iedzīvotājam ir lielākas vai mazākas kredītsaistības, piemēram, automašīnas līzings, kredītkarte vai citas saistības, vairākas bankas un apdrošināšanas kompānijas piedāvā kredīta apdrošināšanu.

Kredīts tiek apdrošināts pret dažādiem apdrošināšanas gadījumiem

  • īslaicīgu darba nespēju,
  • darba zaudēšanu,
  • kredīta ņēmēja invaliditāti vai nāvi.

Katra apdrošinātāja piedāvātie nosacījumi, iemaksājamās apdrošināšanas summas un piedāvājums var atšķirties, taču izvēloties jebkuru no piedāvājumiem, ikvienam ir iespēja nodrošināties pret iespējamām parādsaistībām, kas varētu rasties nelaimes gadījuma, darba zaudēšanas vai slimības rezultātā, kā arī pasargāt savus tuviniekus no kredītsaistību pārņemšanas, gadījumā, ja jūs nespējat segt aizdevumu.

Iestājoties kādam no apdrošināšanas gadījumiem, apdrošinātājs veic mēneša maksājumus vai pilnībā dzēš jūsu parādsaistības. Darba zaudējuma vai īslaicīgas darba nespējas gadījumā, apdrošinātājs izmaksās naudas summu, kas segtu aizdevuma mēneša maksājumus laikā, kamēr meklējat jaunu darbu vai nevarat strādāt esošajā, atbrīvojot jūs no liekiem uztraukumiem un nepieļaujot parādsaistību rašanos, taču iestājoties nāvei, jūsu parāds tiks pilnībā dzēst un par to nebūs jāuztraucas jūsu tuviniekiem. Kredītņēmēja dzīvības apdrošināšanu ir iespējams noformēt arī kredīta galvotājam, ja tāds ir piesaistīts aizdevumam.

Apdrošināšana gan prasa papildus finansiālus ieguldījumus, taču tā ļauj nodrošināties pret visiem iespējamajiem riskiem, kas varētu radīt parādsaistības un apgrūtinātu aizdevuma atmaksu nākotnē.