Kādi ir franšīzes ņēmēja pienākumi

Franšīzes ņēmēju pienākumos ietilpst veicināt preču/pakalpojumu tirgu noietu, izmantojot franšīzes devēja uzņēmējdarbības metodes; maksāt noteiktu summu franšīzes devējam par šo tiesību izmantošanu, informēt devēju par problēmām, tiesvedībām, dalīties pozitīvajā pieredzē un jaunievedumiem franšīzes izmantošanā un komercdarbības veicināšanā. Ne tikai franšīzes ņēmējiem ir pienākumi, bet arī devējam ir pienākumi sniegt apmācības jaunajiem partneriem, sniegt nepārtrauktu atbalstu un norādījumus franšīzes ņēmējiem. Jāpiemetina gan, ka franšīzes devējam nav pienākums sniegt atbalstu ņēmējam bez maksas, līdz ar to devējam ir tiesības pieprasīt papildus samaksu par atbalsta sniegšanu.

Franšīzes devēji un franšīzes ņēmēji, ir saistīta ar triju veidu attiecībām: juridiskās attiecības ar līgumu, kur tiek reglamentēts un paskaidrots abu pušu saistības, pienākumi un atbildība; biznesa attiecības darbības veidā, ko abas puses ikdienā veic, lai klientiem tiku piedāvāts atbilstoša līmeņa produkts vai pakalpojums, neformālās attiecības, jo gan franšīzes devējs, gan ņēmējs ir ļoti cieši saistīti savā starpā un viena panākumi ir atkarīgi no otra veiksmes. Pasaulē, it īpaši ASV, franšīzes ir ļoti izplatīts biznesa instruments, kurš aptver vairāk, kā 100 industrijas. Šobrīd pasaulē ir pieejami aptuveni 4500 franšīzes devēji, kas apkalpo vairāk, kā 600,000 uzņēmumu. Latvijā franšīzi sāka izmantot tikai pēc valsts neatkarības atgūšanas pagājušā gadsimta beigās. Pirmie, kas sāka izmantot franšīzes iespējas bija sabiedrības “Neste” un “Shell” savu degvielas uzpildes staciju veikalu apsaimniekošanai. Kopumā Latvijā franšīzu devēju un ņēmēju ir ļoti maz, tomēr ar katru gadu šis skaits pieaug.

Finanšu instrumentu tirdzniecības riski

FKTK licences piešķirtas 39 ieguldījumu pakalpojumu un blakus pakalpojumu sniedzējām iestādēm – ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, ieguldījumu brokeru sabiedrībām un kredītiestādēm. Taču tirgoties ar finanšu instrumentiem iespējams arī patstāvīgi, izmantojot interneta platformas un lejupielādējamas programmas.

Ja Tu vēlies izmantot finanšu instrumentus ieguldījumu palielināšanā, Tev jāzina, ka tas ir saistīts ar zināmu risku. Ieguldot kādā finanšu instrumentā, Tev vienmēr jāveic riska novērtējums gan pirms darījuma veikšanas, gan pastāvīgi, kamēr finanšu instrumentu pozīcija tiek uzturēta. Tieši tādēļ Tev iepriekš jāiegūst zināšanu minimums par finanšu instrumentu tirdzniecību. Tu vari mācīties no dažnedažādām grāmatām, kas lielā apjomā izdotas angļu valodā. Vari arī meklēt materiālus internetā. Šeit – daži ieteikumi, ko sniedz finanšu institūcijas.

Brokeru sabiedrība AS IBS Renesource Capital investoru izglītošanai piedāvā finanšu instrumentu un darījumu ar atsevišķiem finanšu instrumentiem risku aprakstu, kas var rasties, saņemot ieguldījumu pakalpojumus. Īsumā uzskaitot, tie ir: finanšu instrumenta emitenta risks vai kredītrisks, valsts vai politiskais risks, tirgus risks, cenu risks, valūtas risks, procentu likmju svārstību risks, likviditātes risks, sistēmas risks, juridiskais risks, informācijas risks, saziņas līdzekļu izmantošanas risks, kontrahenta vai darījumu partneru risks.

SEB Bankas piedāvā dažādu risku veidu paskaidrojumus. Tirgus risks ir risks, ka tirgus vai tā attiecīgais segments, kurā Tu esi ieguldījis, zaudēs vērtību. Kredītrisks ir risks, ka finanšu instrumenta emitents vai cita darījuma pretējā puse neveic maksājumus vai neveic tos savlaicīgi. Cenu svārstību risks ir risks, ka lielas finanšu instrumenta tirgus vērtības svārstības negatīvi ietekmēs ieguldījuma vērtību. Šis risks jāņem vērā visiem iespēju līgumu slēdzējiem, jo cenu svārstības vistiešākajā veidā ietekmē peļņu (vai zaudējumus). Cenas risks ir risks, ka noteikta finanšu instrumenta tirgus vērtība ir pazeminājusies brīdī, kad tas ir jāapmaksā vai tiek pārdots. Valūtas risks ir risks, ka ārvalstu valūta, kurā ir izteikti finanšu instrumenti, zaudēs vērtību. Pret cenas un valūtas riskiem var nodrošināties, slēdzot nākotnes līgumu, kurā ir fiksēta nākotnes aktīva cena, kuru garantē banka. Nodokļu risks ir risks, ka nodokļu likumi vai apmēri ir nenoteikti un var mainīties. Līdzīga veida risks ir nosaukts par juridisko risku – tas ir risks, ka attiecīgie likumi un noteikumi ir neskaidri un var mainīties. Finanšu struktūras (leverage) risks ir risks, ka noteikta atvasinātā instrumenta izmantošana vairo tā saistītā aktīva tirgus vērtības maiņas ietekmi. Uzņēmumam raksturīgs risks ir risks, ka konkrētā uzņēmuma peļņa ir mazāka, nekā cerēts, vai cieš neveiksmes, kas mazina ar uzņēmumu saistīto finanšu instrumentu vērtību. Nozarei raksturīgs risks izsaka līdzīgu risku, tikai tas saistīts ar nozares peļņu vai neveiksmēm. Likviditātes risks ir risks, ka klients pieprasījuma trūkuma dēļ nevar pārdot finanšu instrumentu noteiktā laikā vai par cenu, kas ir tuva reālajai tirgus vērtībai. Procentu likmju risks ir risks, ka finanšu instruments, kurā klients ir ieguldījis, zaudē vērtību pastāvošo procentu likmju izmaiņu dēļ. Jo lielāks ir parāda vērtspapīra ilgums, jo tās vairāk pakļautas procentu likmju svārstībām. Pieaugot procentu likmēm, parāda vērtspapīru tirgus vērtība samazinās. Sistēmas risks ir riski sakarā ar (galvenokārt) tehniskiem bojājumiem depozitāriju, biržu, norēķinu institūciju un citu iestāžu sistēmās, pārskatu sistēmās vai komunikāciju kanālos, kā rezultātā tiek anulēti darījumi, kavēti norēķini pēc darījumiem, notiek neprecīzi darījumi un cita veida darbības, kas ietekmē ieguldījumu peļņu.

Lai būtu veiksmīgs investors, daudz jāmācās., Lai Tev veicas!

Aizdevums no privātpersonām

Nereti daudziem no mums ir nepieciešams papildus finansējums dažādu vēlmju un vajadzību realizēšanai. Ja neuzticies ātro kredītu piedāvājumiem vai bankām, ir iespējams aizņemties aizdevumu arī no privātpersonām.

Ko der ņemt vērā un atcerēties, pirms aizņemies naudu no privātpersonas?

Nauda

 • Aizdevums no privātpersonām ir finanšu pakalpojums, ko viena privātpersona sniedz otrai, kurā tiek noslēgts līgums un abas puses vienojas par aizņēmuma summu, termiņiem un procentu likmēm, ja tādas pastāv;
 • Jāuzsver, ka šāda veida pakalpojumi bija ļoti izplatīti pirms ātro kredītu ienākšanas Latvijas tirgū;
 • Jāatzīmē, ka visbiežāk bankas neizsniedz saviem klientiem salīdzinoši mazus aizdevumus un tāpēc agrāk daudzi debitori saņēma aizņēmumu no kāda tuvinieka vai meklēja interneta sludinājumos cilvēkus, kas gatavi aizdot naudu par pieņemamiem nosacījumiem;
 • Būtiski minēt, ka šādu privātpersonu kredītu ņemšana vēl joprojām būtu izdevīga, tomēr Latvijas tirgū ienāca dažāda veida āro kredītu piedāvājumi, kas garantē pilnīgu konfidencialitāti. Nereti aizņemoties no draugiem un radiem, debitors jūtas neērti un nevēlas sabojāt attiecības, tāpēc drošāk ir izvēlēties aizdevēja kompāniju pakalpojumus.

Priekšrocības, aizņemoties naudu no privātpersonas

 • Nereti tieši aizņēmums no privātpersonas var būt vienīgā izeja, kā saņemt naudu ārkārtas situācijā, piemēram, ja Tava kredītvēsture ir sabojāta, un bankas, kā arī privātie kreditori Tev vairs aizdevumus nepiešķir;
 • Tomēr, šajā situācijā Tev vajadzētu būt ļoti uzmanīgam un rūpīgi apsvērt savu maksātspēju un aizdevuma vajadzību;
 • Ja tomēr izlem par labu privātajiem aizņēmumiem, tad zini, ka pirms naudas saņemšanas Tev obligāti ir nepieciešams noslēgt notāra apstiprinātu līgumu, kurā tiek atrunāta naudas izsniegšanas un atdošanas kārtība, konkrēti termiņi un summa, kas tiek aizdota;
 • Būtiski minēt, ka šajā līgumā jāatrunā arī maksājamās procentu likmes, kā arī punkti par to, kas notiek, ja līgums tiek vienpusēji vai abpusēji lauzts;
 • Nereti daudziem Latvijas debitoriem šķiet, ka aizņemoties no radiniekiem vai materiāli turīgākām paziņām līgums nav nepieciešams. Jāuzsver, ka tieši notāra apstiprināts līgums pasargās Tevi un aizdevēju, ja radīsies sarežģījumi;
 • Jāatgādina, ja rodas problēmas – līgumu ir iespējams lauzt tiesas ceļā un pierādīt savu taisnību, kur pretī aizņemoties naudu bez līguma nekādi nebūs iespējams pierādīt cik aizņēmies un kad šī nauda jāatdod.
 • Ja Tev ir radusies nepieciešamība pēc šāda veida privātpersonu aizdevuma, bet radinieku un paziņu lokā nav neviena, kas būtu gatavs aizdot jums vajadzīgo summu, tad visticamāk ir jāmeklē sludinājumi internetā;
 • Jāuzsver, ka Tev ir jābūt ļoti uzmanīgam, jo nereti daudzās interneta vietnēs apgrozās krāpnieki, kuri prasīs samaksāt procentus jau sākumā, un pēc tam pazudīs ar šo naudu nemaz neizsniedzot kredīta pamatsummu;
 • Ja tomēr izdodas atrast labu aizdevēju – īpaši rūpīgi iepazīsties ar līguma nosacījumiem, jo nereti mēdz gadīties, ka līgumā tiek iestrādāti punkti, kas pēc tam liks Tev maksāt salīdzinoši lielāku naudas summu, nekā plāno aizņemties. Vai arī var rasties situācijas, kas ļaus aizdevējam vienpersoniski lauzt līgumu un pieprasīt naudu no Tevis tiesas ceļā.

Aizdevumiem no privātpersonām ir gan savi plusi, gan mīnusi, un to aizdevuma summas mēdz svārstīties no dažiem desmitiem eiro līdz pat vairākiem tūkstošiem, tomēr parasti privātpersonas neizsniedz kredītus, kas ir lielāki par 2000 eiro. Ja esi izlēmis aizņemties no privātpersonas – galvenais esi uzmanīgs un apzinies savas tiesības, lai nesanāk liekas problēmas. Kā arī rūpīgi pārdomā gan savu maksātspēju, gan naudas vajadzību.

Banku izsniegtie kredīti

AizdevumsBankas izsniedz kredītu teju visām vajadzībām. Tomēr, neskatoties, uz iespējamajām piedāvājumu atšķirībām, daudzi izvēlas citus aizdevējus, jo banku sniegtais pakalpojums var prasīt vairāk laika un jums var nākties pastrādāt pie aizdevuma saņemšanas aizpildot formas un tamlīdzīgi.

Lielākā daļa cilvēku vēršas bankās pēc lielākiem aizdevumiem, hipotekārajiem kredītiem. Hipotekārais kredīts, joprojām, tiek uzticēts bankām, jo saprotam, ka šīs saistības būs uz ilgu laiku un vēlamies drošības un stabilitātes sajūtu. Kāds mazāks uzņēmums var šķist mazāk stabils, jo nav paredzama tā nākotne tik stabili kā bankas turpmāka pastāvēšana. Līdz ar to izvēlamies drošāko variantu.

Šādus, specifiskus, kredītus piedāvā ne visi aizdevēji kas nav saistīti ar bankām. Ir arī iespējas saņemt kredītus citur, bet iespējas ir nedaudz vairāk ierobežotas. Un arī uz kredītu noteikumu pamata ir pamats apsvērt iespēju vērsties bankā. Bankas savus kredīta piedāvājumus nereklamē tika daudz, lai tie iesēstos mūsu prātā un, nepieciešamības gadījumā, mēs dotos tieši turp. Protams piedāvājumi tiek reklamēti, bet plašajā ātro kredītu un tamlīdzīgu iestāžu reklāmas vidū varam pazaudēt banku reklāmas.

Izvēloties ņemt kredītu internetā, būtu jāapsver bankas piedāvājums. Tas var prasīt vairāk laika un enerģijas, bet var izrādīties izdevīgāks par kādu citu piedāvājumu kur varat saņemt ātrāk un vieglāk. Kā tautā saka – vieglāk, ne vienmēr ir labāk. Atkarībā no savas nepieciešamības ir jāizvērtē visas iespējas. Tikai šādi jūs varat gūt maksimālo labumu no šī kredīta ņemšanas. No bankām nav jābaidās, ja ir liela nepieciešamība varat droši doties uz savu banku un meklēt iespējas kā risināt esošo situāciju maksimāli efektīvi.

Aizdevumi bez procentiem

Kredīts internetāBezmaksas kredīts (bez maksas, kad atmaksā paņemto un ne vairāk līguma ietvaros) ir ar mērķi, ka jūs kļūsiet par pastāvīgu, šī uzņēmuma, klientu. Jūs ņemsiet atkārtotus kredītus par kuriem jau maksāsiet komisijas maksu. Šādi šie uzņēmumi pelna naudu. Īpašie piedāvājumi ir reklāmas triks, lai jūs izvēlētos konkrēto aizdevēju. bieži redzam reklāmas par bezprocentu, bezmaksas kredītu. Tomēr ir jābūt uzmanīgiem izvēloties jebkādu aizdevumu. Pirms ņemt kredītu, pat ja tam netiek piemērota komisijas maksa, ir rūpīgi jāizvērtē jūsu iespējas veikt aizdevuma atmaksu.

Arī kredīts internetā bez komisijas maksas var radīt smagas sekas, ja aizņematies summu kura ir pārāk liela, lai jūs spētu to atmaksāt vienā maksājumā. Ātrie kredīti 2016. gada aprīlī savus aizdevumus izsniedz, parasti, uz laiku līdz 30 dienām. Šādā veidā ir jārēķinās ar šīs summas  atmaksu jau tuvākajā laikā. Ja ir nepieciešama nauda neilgi pirms algas, tad varat aizņemties šo aizdevumu, bet ir jāņem vēra, ka šī summa būs jāatdod un no jūsu algas var rasties iztrūkums, ja neesat apsvēruši savas iespējas un vajadzības. Kas tāds, kam naudu atvēlētu jebkurā gadījumā, var neradīt problēmas un iespēja kredītu saņemt bez papildu samaksas ir lieliska. Bet ja aizdevums ir ārpus jūsu iespējām, tad pat, ja aizdevuma komisijas maksa nav jāmaksā, tas radīs sarežģījumus.

Izvērtējot kredītu piedāvājumus ir jāņem vērā ne tikai komisijas maksas neesamība, bet arī pārējie kredīta noteikumi. Ir jāizvērtē kredīta pagarināšanas iespējas, atmaksas noteikumi un citi faktori. Tikai viens piedāvājums nedrīkst būt noteicošais jūsu izvēles izdarīšanai. Bet, protams, bezmaksas kredīts ir ļoti vilinošs un daudzos gadījumos lieliski piemērots tieši jums. Tomēr ir jāvelta pārdomas iespējamajām sekām pirms piekrist vienam piedāvājumam.

Eiropas Savienības fondu ieguldījums Latvijas attīstībā

Pirmkārt, runājot par Eiropas Savienības finanšu palīglīdzekļiem tās dalībvalstīm, ir svarīgi apzināties, ka Eiropas Savienības fondu nauda ir arī Latvijas nodokļu maksātāju nauda, jo Latvija izdara noteiktas iemaksas ES kopējā budžetā.

Kā Eiropas nauda ietekmējusi ikdienas dzīvi no 2007. līdz 2013. gadam? Šajā laikā Eiropas Savienības fondi atbalstījuši ap 6000 projektu:

12 milj. eiro ir bijuši ieguldīti, lai uzlabtu onkoloģijas slimnieku ārstēšanu, 18 miljoni izmantoti kultūras un izglītības centru attīstībai, 1000 uzņēmumi attīstījušies biznesa inkubatoros. 145 000 bezdarbnieku pārkvalificējušies, ir atjaunoti ceļi un veloceliņi. Arī nākamajos gados Latvija saņems 4 reizes vairāk naudas, nekā pati iemaksā. Saskaņā ar ES daudzgadu finanšu ietvaru no 2014. līdz 2020. gadam Latvija saņēmusi 4,4 miljardus eiro. Tas nozīmē, ka Latvija ir 4. lielākā neto saņēmēja starp visām ES dalībvalstīm, un uz katru iedzīvotāju no ES budžeta saņemsim apmēram 3000 eiro. Tiks attīstīti autoceļi, dzelzceļi, radītas 2500 jaunas darbavietas, uzlabota veselības aprūpes, 38 000 jauniešu saņems Latvijas darba tirgum atbilstošu izglītību un 82% mājsaimniecību būs pieejams internets ar ātrumu vismaz 30 megabiti sekundē.

Projektu iesniedzēju un finansējuma saņēmēju tiešo apkalpošanu, tai skaitā projektu atlasi, līgumu noslēgšanu un konsultāciju darbu veic Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, bet ES fondu vadošās iestādes funkcijas pienākas Finanšu ministrijai, kas atbild par fondu vadību un īstenošanu.

Noderīga informācija: esfondi.lveuropa.eu vai meklējiet internetā.

Skaidras naudas veidi

Norēķiniem ar skaidru naudu tiek izmantotas banknotes un monētas. Piemēram, Latvijas Banka kopš 2014. gada 1. janvāra pievienojusies Eiropas monetārajai savienībai, par norēķinu līdzekli valstī nosakot eiro.

Banknotes visās eiro zonas valstīs ir vienādas. Monētām viena puse ir vienāda, bet otra katrā valstī izdotajām monētām atšķiras.

Eiro banknošu nominālvērtības ir 5, 10, 20, 50, 100, 200 un 500 eiro. Ir divas 5 eiro versijas –vecākā ir pelēkā krāsā, bet jaunākā – pelēki zaļā krāsā. 10 eiro banknote ir sarkana, 20 – zila, 50 – oranža, 100 – zaļa, 200 – dzeltenīgi brūna, 500 – violeta. Jo lielāka ir banknote, jo lielāka tās nominālvērtība.

Ir astoņu nominālās vērtību eiro monētas. Arī monētām ir atšķirīgs izmērs un krāsa. Nominālvērtība izcelta uz monētas Eiropas puses. 1 un 5 eiro centu monētas ir vara krāsā, tām ir gludas apmales. Arī 2 eiro centu monēta ir vara krāsā, bet uz tās apmales ir grope. 10 un 50 eiro centu monētas ir zelta krāsā – tām ir rievotas apmales. 20 eiro centu monēta ir zelta krāsā, tai uz apmales ir 7 ierobi. Uz 1eiro monētas apmales pamīšus izvietoti 3 smalki rievoti un 3 gludi posmi, bet uz 2 eiro monētas rievotās apmales ir iekalti katrai valstij atšķirīgi burti. Abās monētās apvienota zelta un sudraba krāsa.

Eiropas Savienības līdzfinansējums izglītībā Latvijā

Eiropas Savienība piešķir finansējumu visām dalībvalstīm dažādu jomu attīstīšanai. Viena no jomām, kuru atbalsta stratēģijas „Eiropa 2020” izvirzītie mērķi, ir izglītība (pārējie četri mērķi ir nodarbinātības palielinājums, ieguldījums pētniecībā un attīstībā, klimata pārmaiņu regulēšana un nabadzības un sociālās atstumtības apkarošana). Šim nolūkam ES atvēlējusi finansējumu programmas „Erasmus+” ietvaros, kas iecerēta, lai cīnītos pret jauniešu bezdarbību, palīdzot tiem uzlabot prasmes un nodarbinātību. Jaunieši tiek mudināti iesaistīties brīvprātīgajā darbā, studēt, praktizēties un iegūt darba pieredzi. Īpaši izcelts mērķis samazināt to jauniešu skaitu, kuri pamet mācības, neieguvuši pamatizglītību, palielināt augstskolu beidzēju skaitu, panākt, lai augstskolu absolventi aizvien vairāk praktizētu un studētu ārzemēs. Kopējais ES finansējums šim nolūkam ir atvēlēts par 40% vairāk, kā iepriekšējā periodā, kurš beidzās 2013. gadā.

Viens no jaunākajiem projektiem, kas taps ar Eiropas Savienības līdzekļu palīdzību, ir jauna, kompetencēs balstīta izglītības satura ieviešana Latvijas skolās. Visos mācību priekšmetos tiks integrēta tādu kompetenču apguve kā mācīšanās mācīties, matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju kompetence, saziņa dažādās valodās, sociālā un pilsoniskā kompetence, pašizziņas, pašiniciatīvas un uzņēmējdarbības kompetence, digitālā kompetence un kultūras izpratnes kompetence. Eiropas Sociālā fonda piešķirtais atbalsts ir 12 milj. eiro, bet valsts finansējums – 2 milj. eiro. Līdz 2018. gadam paredzēts pakāpeniski uzsākt jaunā izglītības satura ieviešanu skolās.

Noderīga informācija: esfondi.lv.

Izplatīti mīti par kredītiem

Nepieciešams aizdevums, lai nomaksātu kārtējo rēķinu? Līdz algas dienai atlikušas dažas dienas, bet jāveic svarīgi maksājumi? Esi ieinteresēts aizņemties ātro kredītu, bet cik tas ir droši? Par aizņemšanos un ātrajiem kredītiem runā daudzi, tāpēc ir radušies dažādi mīti un nepatiesa informācija. Ja plāno aizņemties vispirms ļoti rūpīgi iepazīties ar aizņemšanās nosacījumiem un pārdomā savas atmaksas iespējas.

Šoreiz iepazīstināsim ar galvenajiem mītiem par ātrajiem kredītiem:

 • Ātros kredītus internetā izsniedz pat nepilngadīgajiem – patiesībā Latvijas likumdošana paredz, ka līdz 18 gadu vecumam nedrīkst saņemt kredītu. Kā arī ļoti daudzas kompānijas izsniedz aizdevumus sākot no 21 gada vecuma. Jāatzīmē, ka īstermiņa aizdevumus izmanto visas vecuma grupas;
 • Ātro kredītu devēji nevērtē klienta maksātspēju – ātro kredītu devēji izmanto dažādu parādu piedziņas pakalpojumu datubāzes, kā arī ņem vērā klienta sniegto informāciju un ievēro PTAC izstrādātās vadlīnijas maksātspējas vērtēšanai. Svarīgi minēt, ka nozares uzņēmumi lūdz pieeju vienotajam banku kredītu reģistram un vēlas izveidot vienotu kredītu biroju, kas ļautu pakalpojumu piedāvāt salīdzinoši lētāk un drošāk;
 • Ātrie kredīti ir dārgi – patiesībā ātrie kredīti Latvijā ir vieni no lētākajiem visā pasaulē. Vairāk kā divas reizes dārgāks šis pakalpojums ir Somijā, Zviedrijā un Dānijā, kuras saistām ar augstu labklājības līmeni;
 • Ātrie kredīti ir pieejami visu diennakti – 79% no kredītiem tiek izsniegti no 7 rītā līdz 18 vakarā. Savukārt, 15% kredītu tiek izsniegti no 18 līdz 21 vakarā un atlikuši 6% tiek izsniegti līdz pusnaktij. Kredīti netiek un nekad līdz šim nav tikuši izsniegti no 24 līdz 7 rītā;
 • Aizņemoties 100 EUR lielu kredītu un laikā to neapmaksājot, parāds var “izaugt” tūkstošos eiro un cilvēkam, piemēram, var atņem dzīvokli. Tomēr atbilstoši Latvijas likumdošanai kopējais parāda apjoms nevar pārsniegt 100% no pamatparāda apjoma. 100 EUR gadījumā tie būtu 200 EUR, bez tam īstermiņa aizdevuma gadījumā netiek prasīta nedz ķīla, nedz galvotājs.
 • Visbiežāk nauda ko aizņemas tiek izmantota izklaidēm – balstoties uz SKDS datiem, lielākā daļa kredītu tiek iztērēti pirmās nepieciešamības precēm, piemēram, pārtikas iegādei, ārsta apmeklējumam vai steidzamu maksājumu veikšanai.
 • Ātro kredītu dēļ cilvēki aizbrauc no Latvijas – katra debitora pieredze ir atšķirīga, tomēr jāatzīmē, ka Latvijas iedzīvotāju emigrācija ir kompleksa problēma, kas saistīta ar ekonomisko krīzi un no tās izrietošajām sekām.

Mīti par ātrajiem kredītiem ir daudz un dažādi, tomēr pats galvenais ir aizņemties tikai tad, kad tas ir nepieciešams un rūpīgi izvērtēt savas atmaksas iespējas. Nekad neaizņemies naudu, lai atmaksātu citus ātros kredītus. Ļoti daudz aizņemas nepārdomāti, tāpēc ļoti bieži rodas parādsaistības un naudas grūtības, kas var sarežģīt Tavu finansiālo situāciju.

Kas ir kredīts

Kredīts – tā ir atbildība, ilgtermiņa saistību uzņemšanās un ticība, ka tad, kad jaunas apņemšanās prieks beidzies, pienākums valdīs gan kredītdevēja un kredītņēmēja starpā, gan aizņēmēju vidū (ja vienu un to pašu kredītu noformē vairāki cilvēki, kuri kopīgi aizņēmušies).

Kredītam mūsdienās lielu nozīmi piešķir tieši jauni cilvēki – tikko skolu beigušie un strādāt sākušie. Šis cilvēku slānis vēlas īrēt savu mājvietu, taču bieži visam uzreiz nauda neatliek. Talkā tiek ņemti t.s. “ātrie” kreditētāji. Parasti ātro kredītu devēji nepieprasa tik izsmeļošu informāciju par personīgajiem ienākumiem un izdevumiem, kā bankas. Tie tiek reklamēti kā viegli iegūstamu aizdevumu izsniedzēji, kuri gandrīz nekavējoši spēj tos noformēt. Taču diezgan augstie atmaksas procenti ir pretrunā ar daudzās bankās piedāvātajiem. Ātro kredītu iespējams iegūt bez ķīlas un mērķa, kādam tas domāts, norādēm. Bankas parasti izsniedz īstermiņa kredītus noteiktām vajadzībām. Tomēr arī bankās iespējams iegādāties naudu bez īpaša mērķu uzstādījuma, tad to sauc par overdraftu – pāri iemaksām kontā iztērētie līdzekļi tiek noformēti kā kredīts, parasti uz augstākiem procentiem.

Jau nopietnāks kredīta veids ir ilgtermiņa kredīts, piemēram, mājokļa (hipotekārais kredīts) un transporta līdzekļa iegādei. Bankās un dažos nebankas aizdevēju uzņēmumos iespējams noformēt līzingu – kredītiestāde iegādājas nepieciešamo preci (iekārtas, transportlīdzekļus u. tmldz.) un nodod to privātpersonas vai uzņēmuma lietošanā ar izpirkuma tiesībām. Prece pāriet pircēja īpašumā, kad visa summa ir apmaksāta.

Lai iegūtu vieglu kredīta apstiprinājumu, Jums vispirms ir nepieciešams pārliecināties, ka Jūs atbilstat aizdevēja prasībām, lai Jūs varat iegūt apstiprinājumu. Otrkārt, Jums rūpīgi un pilnīgi ir jāaizpilda kredīta pieteikums. Pareizi aizpildīts pieteikums palielina izredzes iegūt kredīta apstiprinājumu.

Pēc iepriekš minētās informācijas var teikt, ka kredīti nemaz nav slikti, ja aizņēmējs tos izmanto gudri. Pieteikšanās kredītiem ārkārtas situācijā ir pareizā izvēle, ja Jūs zināt, ka Jūs varat tos atmaksāt. Kredīta atmaksas plānošana vienmēr ir noderīga, lai gūtu vislabāko kredītu lietošanas pieredzi, kas ir brīva no sarežģījumiem.